PIO: Innovatieve overheidsopdrachten verlengd tot 2023

Op 28 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering de visienota en het plan van aanpak van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (‘PIO’) goed. Het PIO informeert, adviseert, begeleidt en cofinanciert overheden om innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en aan te kopen. Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. Het PIO […]