Nieuwe wind waait door het Vlaamse huurlandschap

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor woninghuurwetgeving en woonfiscaliteit. De decreetgever heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande woninghuurwetgeving te moderniseren en aan te passen. Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse regering het „voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van […]

Adhemar Advocaten: het eerste Limburgse nichekantoor in publiekrecht

De trend naar meer specialisatie binnen de advocatuur zet zich door. Stijn Knaepen en Jan Roggen spelen op die trend in en startten op 1 januari 2013 een nieuw nichekantoor in Hasselt. Het kantoor legt zich exclusief toe op omgevingsrecht (stedenbouw en milieu), publiek-private samenwerking (PPS), overheidsopdrachten en onteigeningsrecht. Adhemar Advocaten bedient vanuit Hasselt de […]