Adhemar Kennislunch – 8 maart 2018 (Hasselt) en 22 maart 2018 (Mechelen)

Adhemar Kennislunch: Omgevingsplatform.be – over de Codextrein en de Omgevingsvergunning Adhemar Advocaten nodigt u graag uit op de Adhemar kennislunch op 8 maart 2018 in ons kantoor te Hasselt en op 22 maart 2018 in ons kantoor te Mechelen. Aan de hand van het omgevingsplatform gaan we in op de belangrijkste aspecten van de Codextrein […]

ESCO: de reddende engel voor de klimaatambities van overheden inzake vastgoed?

In Bonn (Duitsland) wordt er op dit moment druk vergaderd over de verdere implementatie van de doelstellingen die werden overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs (2015). Naast de besprekingen aan de vergadertafels in Bonn, zoekt men ook in het werkveld naar nieuwe innovatieve ideeën om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs in de […]

Adhemar Advocaten doet mee aan de Open Bedrijvendag.

Op 1 augustus openden we ons nieuwe kantoor op de Corda Campus in Hasselt. De verhuis creëert ruimte voor de verdere groei van het kantoor. Op 1 oktober zetten we de deuren van ons nieuwe kantoor voor u open, samen met heel wat andere bedrijven op Corda Campus. Er is een begeleid traject voorzien dat […]

Nieuwe wind waait door het Vlaamse huurlandschap

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor woninghuurwetgeving en woonfiscaliteit. De decreetgever heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande woninghuurwetgeving te moderniseren en aan te passen. Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse regering het “voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van […]

Le criminel ne tient plus le civil en état: snellere schadevergoeding voor benadeelden in geval van foutloze aansprakelijkheid

Op 21 juni 2017 werd de wet van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel de gerechtelijke procedure te vereenvoudigen en te versnellen wanneer het gaat om het […]

Nieuwe normen voor toeristische logies: waarop en waaraf?

Toeristisch ondernemen zit in de lift. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om atypische vormen van logies aan te bieden, zoals bijvoorbeeld boomhutten of druppeltenten. Ook onlineverhuurplatformen – denk aan Airbnb – zijn enorm populair. De oude regelgeving was echter niet op deze nieuwe vormen van ondernemen afgestemd. Het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet, dat op 1 april […]

Vacature – Adhemar zoekt stagiair

Adhemar Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het publiekrecht (overheidsopdrachten, PPS en onteigening), het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en het vastgoed- en bouwrecht. Binnen deze domeinen biedt Adhemar Advocaten een volledige dienstverlening aan aan overheden, ondernemingen en particulieren, waarbij de nadruk ligt op een persoonlijke en pragmatische aanpak. Vanuit Houthalen, Mechelen […]

Het belang van een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek. Belangrijke wijziging op komst.

Op 23 februari 2017 trad de nieuwe regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking. Maar er zijn nog veranderingen op til. De Vlaamse Regering nam onlangs een voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (codextrein) aan, dat het omgevingsvergunningsdecreet op enkele punten zal wijzigen. Opmerkelijk is dat het nieuwe decreet de […]

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op naar een nieuwe invulling.

De Vlaamse Regering keurde recent het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel “Codextrein” genoemd) goed. Het voorontwerp ligt momenteel ter advies voor aan de Raad van State, waarna het ook door het Vlaams Parlement zal worden behandeld. Dit decreet zal het omgevingsrecht op verschillende punten wijzigen. In […]