De Woningpas: een digitale identiteitskaart voor elke woning

Een woning (ver)bouwen of (ver)kopen brengt vaak heel wat papierwerk met zich mee. Er moeten immers heel wat attesten of verklaringen worden aangevraagd of aan de overheid worden bezorgd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bodemattesten of stedenbouwkundige inlichtingen. De Vlaamse Regering heeft echter plannen om komaf te maken met deze administratieve last door het invoeren van de zogenaamde ‘Woningpas’. Daarnaast wenst de Vlaamse Regering woningen energiezuiniger te maken. Hiervoor wordt een nieuw EPC+ certificaat in het leven geroepen.

Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van een tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact, dat enkele jaren geleden door de Vlaamse overheid werd afgesloten samen met de bouwsector en consumentenorganisaties. Het doel van dit Renovatiepact is om de renovatiegraad en de energieprestatie van de Vlaamse woningen te verhogen en te optimaliseren.

Om deze doelstellingen te bereiken werd er in de eerste plaats beslist om de ‘Woningpas’ in te voeren. Dit is een uniek digitaal dossier van elke woning, waarin alle relevante informatie i.v.m. de woning kan worden geraadpleegd (zoals bv. de bodemtoestand, de vergunde werken, de woningkwaliteit, de gegevens i.v.m. de isolatie). De Woningpas geeft daarnaast ook digitaal toegang tot data en attesten waarover de overheid beschikt.

De eerste ‘light’ versie van de Woningpas zal in de loop van 2018 worden gelanceerd, waarbij deze pas wordt opgevat als een instrument om de eigenaar inzicht te bieden in alle relevante aspecten van zijn woning.

In de loop van 2019 plant de Vlaamse Regering om een ‘medium’ versie van de Woningpas te implementeren. Hierbij zullen ook andere aspecten van de woning, zoals water en elektriciteit, in kaart worden gebracht en zal de woningeigenaar ook andere personen (zoals de koper, de huurder, enz.) een machtiging kunnen geven om de Woningpas te bekijken.

Op lange termijn wenst men de Woningpas ook uit te breiden tot niet-residentiële gebouwen.

Daarnaast wenst de Vlaamse Regering het woningpatrimonium energiezuiniger te maken. Hiervoor zal op 1 januari 2019 een nieuw energieprestatielabel in werking treden, het EPC+ certificaat. In dit EPC+ certificaat zal er een maatregelenpakket worden opgenomen dat de werken en de investeringskosten aangeeft die nodig zijn om de woning te renoveren conform de lange termijn energiedoelstellingen. Op die manier krijgt de (nieuwe) woningeigenaar meer duidelijkheid omtrent de verschillende renovatiefases en kan hij een doordachte planning opmaken van de renovatiewerken.

Iedere woning krijgt dus een eigen digitale identiteitskaart waarop allerlei attesten, keuringen en andere gebouwaspecten kunnen worden bekeken. Dit zal de papiermolen een heel stuk verlichten en zal ook zorgen voor meer transparantie.

Daarnaast zal aan de (nieuwe) woningeigenaars ook meer duidelijkheid worden geboden omtrent de verbetering van de energiezuinigheid van hun woning.

Voor vragen kan u contact opnemen met Stefanie Debeuf of Elke Paenhuysen:

stefaniedebeuf@adhemar-advocaten.be
elkepaenhuysen@adhemar-advocaten.be

Leave a comment