Kraken wordt strafbaar

Naar aanleiding van de recente voorvallen met krakers in Gent werd op 5 oktober 2017 in de Kamer het wetsvoorstel betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed goedgekeurd. Dit wetsvoorstel heeft onder meer tot gevolg dat het kraken van bewoonde en onbewoonde panden strafbaar wordt gesteld. Adhemar advocaten vat de inhoud van dit wetsvoorstel graag voor u samen.

Kraken op zich is in België geen strafrechtelijk misdrijf. Men kan de krakers enkel via een omweg strafrechtelijk aanpakken, zoals bijvoorbeeld via het misdrijf huisvredebreuk of het vernielen van bouwwerken of afsluitingen.

Net zoals voor de eigenaar van het gekraakte pand, geldt de onschendbaarheid van de privéwoning ook voor de krakers zelf, waardoor ze niet zonder rechterlijk bevel kunnen worden uitgezet. Deze burgerlijke procedure bij de vrederechter sleept vaak lang aan, wat heel wat ongemakken met zich meebrengt voor de rechtmatige eigenaar van het pand.

Dit wetsvoorstel wenst hiermee komaf te maken en heeft tot doel om sterker en sneller te kunnen optreden tegen krakers. Op die manier wenst men de rechtspositie van de eigenaars te verbeteren.

Zo wordt er een nieuw artikel ingevoerd in het Strafwetboek dat bepaalt dat men kan worden gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en/of met een geldboete van 26 tot 100 euro wanneer men andermans onbewoonde huis, appartement, kamer, etc. binnendringt, bezet of erin verblijft zonder zelf houder te zijn van een geldige titel.  Wanneer men geen gevolg geeft aan een ontruimings- of uitzettingsbevel riskeert men een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en/of een geldboete van 26 tot 200 euro.

Wanneer men een bewoond huis zonder toestemming bezet riskeert men een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 26 tot 300 euro.

Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid voor de Procureur des Konings om op verzoek van de rechtmatige bewoner van het gekraakte pand de ontruiming te bevelen. De ontruiming moet binnen een termijn van 8 dagen na de kennisgeving ervan aan de krakers gebeuren.  Tegen de beslissing van de Procureur staat evenwel beroep open bij de vrederechter.

Er worden niet enkel maatregelen genomen op strafrechtelijk vlak, ook de burgerrechtelijke procedure wordt gevoelig versneld. De behandeling van de uithuiszettingen verloopt snel, aangezien de betrokken partijen binnen de 8 dan wel 2 dagen (in geval van hoogdringendheid) dienen te verschijnen voor de vrederechter. De uithuiszetting zelf kan plaatsvinden vanaf de achtste dag na de kennisgeving van het vonnis, tenzij de rechter oordeelt dat er uitzonderlijke omstandigheden zijn die en langere termijn rechtvaardigen (vb. winterkoude).

Met dit wetsvoorstel wordt dus een einde gesteld aan de scheefgetrokken situatie waarbij krakers zelf wel werden beschermd en eigenaars voor een stuk in de kou bleven staan, door het kraken van zowel bewoonde als onbewoonde panden strafbaar te stellen.

Voor vragen kan u contact opnemen met Stefanie Debeuf of Elke Paenhuysen:

stefaniedebeuf@adhemar-advocaten.be
elkepaenhuysen@adhemar-advocaten.be

Leave a comment