Bemiddeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen: onbekend maakt onbemind

In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen dergelijke conflicten al een hele tijd onderhuids en komen ze nadrukkelijk tot uiting wanneer de vergunningverlenende overheid de toelating verleent om de vergunningsplichtige werken uit te voeren. Vaak stelt men dan een administratief beroep in bij de deputatie en […]

Cohousing via een coöperatieve vennootschap: een goed idee?

Alternatieve woonvormen zijn al verschillende jaren een hot topic, zowel op politiek als maatschappelijk vlak. Eind 2018 waren er in Vlaanderen en Brussel, volgens een studie van VZW Samenhuizen, al meer dan 133 co-wonen en cohousing projecten actief of nog in oprichting. Dit alles is goed voor maar liefst 1.282 wooneenheden in gemeenschappelijke woonvormen.   […]

Bemiddelen: nu ook in het Bestuursdecreet

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Bestuursdecreet in werking getreden. Dit decreet vormt in de eerste plaats een bundeling van verschillende regelgeving met betrekking tot het algemeen administratief recht, maar het voegt ook een aantal opmerkelijke zaken toe die inspelen op de tendensen van vandaag. Zo werd het decreet van 1 juni 2001 houdende […]

PIO: Innovatieve overheidsopdrachten verlengd tot 2023

Op 28 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering de visienota en het plan van aanpak van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (‘PIO’) goed. Het PIO informeert, adviseert, begeleidt en cofinanciert overheden om innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en aan te kopen. Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. Het PIO […]

De sloop- en heropbouwpremie: een onverdeeld succes?

Vanaf 1 maart 2019 werd het mogelijk om een sloop- en heropbouwpremie (t.w.v. EUR 7.500,00), zoals ingeschreven in artikel 7.12.1. van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (hierna: Energiebesluit), aan te vragen. In het kader van deze nieuwsbrief licht Adhemar Advocaten de toepassingsvoorwaarden om te […]

Vacature Adhemar Advocaten

Adhemar Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het publiekrecht (overheidsopdrachten, PPS en onteigening), het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en het vastgoed- en bouwrecht. Binnen deze domeinen biedt Adhemar Advocaten een volledige dienstverlening aan aan overheden, ondernemingen en particulieren, waarbij de nadruk ligt op een persoonlijke en pragmatische aanpak. Vanuit Hasselt, Mechelen […]

Adhemar Advocaten breidt verder uit!

Met veel trots kondigen wij aan dat Karel-Jan Vandormael zich bij de start van het nieuwe jaar heeft aangesloten bij het team van Adhemar Advocaten. Dit brengt de teller op 10 advocaten, een nieuwe mijlpaal. Hij zal zijn werkzaamheden bij Adhemar Advocaten combineren met de functie van opleidingshoofd Rechtspraktijk aan de Hogeschool PXL. Heel veel […]

De deontologie van de vastgoedmakelaar ondergaat een facelift

Op 31 oktober 2018 werd het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018, waarmee de nieuwe deontologische code voor vastgoedmakelaars wordt goedgekeurd, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe deontologische code vervangt de oude plichtenleer uit 2006. Adhemar Advocaten licht dit nieuwe deontologische reglement graag voor u toe in deze nieuwsbrief. De vastgoedmakelaar moet zich, net […]

De puntjes op de “i” in het Vrijstellingsbesluit

Op 22 november trad het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage (hierna: ‘het Verzamelbesluit’) in werking. Het Verzamelbesluit wijzigt onder meer het het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning […]