ESCO: de reddende engel voor de klimaatambities van overheden inzake vastgoed?

In Bonn (Duitsland) wordt er op dit moment druk vergaderd over de verdere implementatie van de doelstellingen die werden overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs (2015). Naast de besprekingen aan de vergadertafels in Bonn, zoekt men ook in het werkveld naar nieuwe innovatieve ideeën om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs in de […]

Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ op Europees niveau verankerd

Op maandag 23 oktober 2017 werd er in de Europese Raad Sociale Zaken een politiek akkoord bereikt omtrent de aanpassing van de bestaande detacheringsrichtlijn.  Deze nieuwe regelgeving dient evenwel nog te worden gestemd door het Europees Parlement. Toch staat vast dat ze grote gevolgen zal hebben voor de 2 miljoen werknemers die jaarlijks worden gedetacheerd […]

Kraken wordt strafbaar

Naar aanleiding van de recente voorvallen met krakers in Gent werd op 5 oktober 2017 in de Kamer het wetsvoorstel betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed goedgekeurd. Dit wetsvoorstel heeft onder meer tot gevolg dat het kraken van bewoonde en onbewoonde panden strafbaar wordt gesteld. Adhemar advocaten vat de […]

Adhemar Advocaten doet mee aan de Open Bedrijvendag.

Op 1 augustus openden we ons nieuwe kantoor op de Corda Campus in Hasselt. De verhuis creëert ruimte voor de verdere groei van het kantoor. Op 1 oktober zetten we de deuren van ons nieuwe kantoor voor u open, samen met heel wat andere bedrijven op Corda Campus. Er is een begeleid traject voorzien dat […]

Het beroep van architect over de grenzen heen

Niet alleen architecten met een Belgisch diploma kunnen in België hun beroep uitoefenen. Ook personen die hun diploma hebben behaald in een ander land hebben dankzij de Europese Beroepskwalificatierichtlijn de mogelijkheid om zich in België te vestigen als architect. Deze Europese richtlijn werd in 2013 versoepeld.  Als een gevolg hiervan paste de federale wetgever de […]

Nieuwe wind waait door het Vlaamse huurlandschap

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor woninghuurwetgeving en woonfiscaliteit. De decreetgever heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande woninghuurwetgeving te moderniseren en aan te passen. Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse regering het “voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van […]

Le criminel ne tient plus le civil en état: snellere schadevergoeding voor benadeelden in geval van foutloze aansprakelijkheid

Op 21 juni 2017 werd de wet van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel de gerechtelijke procedure te vereenvoudigen en te versnellen wanneer het gaat om het […]

Nieuwe normen voor toeristische logies: waarop en waaraf?

Toeristisch ondernemen zit in de lift. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om atypische vormen van logies aan te bieden, zoals bijvoorbeeld boomhutten of druppeltenten. Ook onlineverhuurplatformen – denk aan Airbnb – zijn enorm populair. De oude regelgeving was echter niet op deze nieuwe vormen van ondernemen afgestemd. Het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet, dat op 1 april […]

Vacature – Adhemar zoekt stagiair

Adhemar Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het publiekrecht (overheidsopdrachten, PPS en onteigening), het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en het vastgoed- en bouwrecht. Binnen deze domeinen biedt Adhemar Advocaten een volledige dienstverlening aan aan overheden, ondernemingen en particulieren, waarbij de nadruk ligt op een persoonlijke en pragmatische aanpak. Vanuit Houthalen, Mechelen […]