Het nieuwe as-builtattest

Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) trad grotendeels in werking op 30 december 2017. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Ook het zogenaamde “as-builtattest” werd hervormd. Adhemar Advocaten licht u deze hervorming hierna […]

De codextrein vanaf 1 januari in de realiteit

Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) werd na een lange parlementaire weg op 29 november 2017 door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aangenomen, en op 8 december 2017 door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het decreet werd op 20 december 2017 in het […]

De Woningpas: een digitale identiteitskaart voor elke woning

Een woning (ver)bouwen of (ver)kopen brengt vaak heel wat papierwerk met zich mee. Er moeten immers heel wat attesten of verklaringen worden aangevraagd of aan de overheid worden bezorgd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bodemattesten of stedenbouwkundige inlichtingen. De Vlaamse Regering heeft echter plannen om komaf te maken met deze administratieve last door het […]

Vacature – Adhemar zoekt stagiair

Adhemar Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het publiekrecht (overheidsopdrachten, PPS en onteigening), het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en het vastgoed- en bouwrecht. Binnen deze domeinen biedt Adhemar Advocaten een volledige dienstverlening aan aan overheden, ondernemingen en particulieren, waarbij de nadruk ligt op een persoonlijke en pragmatische aanpak. Vanuit Hasselt, Mechelen […]

Nieuwigheden voor vastgoedmakelaars

Op 8 november 2017 werd er een wetsontwerp tot wijziging van bepaalde aspecten van het beroep van vastgoedmakelaar ingediend in de Kamer. Dit wetsontwerp brengt onder meer veranderingen met zich mee op het vlak van de tuchtprocedure voor vastgoedmakelaars. Ook wordt het houden van een afgescheiden bankrekening verplicht gesteld. Adhemar Advocaten zet voor u graag […]

ESCO: de reddende engel voor de klimaatambities van overheden inzake vastgoed?

In Bonn (Duitsland) wordt er op dit moment druk vergaderd over de verdere implementatie van de doelstellingen die werden overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs (2015). Naast de besprekingen aan de vergadertafels in Bonn, zoekt men ook in het werkveld naar nieuwe innovatieve ideeën om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs in de […]

Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ op Europees niveau verankerd

Op maandag 23 oktober 2017 werd er in de Europese Raad Sociale Zaken een politiek akkoord bereikt omtrent de aanpassing van de bestaande detacheringsrichtlijn.  Deze nieuwe regelgeving dient evenwel nog te worden gestemd door het Europees Parlement. Toch staat vast dat ze grote gevolgen zal hebben voor de 2 miljoen werknemers die jaarlijks worden gedetacheerd […]

Kraken wordt strafbaar

Naar aanleiding van de recente voorvallen met krakers in Gent werd op 5 oktober 2017 in de Kamer het wetsvoorstel betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed goedgekeurd. Dit wetsvoorstel heeft onder meer tot gevolg dat het kraken van bewoonde en onbewoonde panden strafbaar wordt gesteld. Adhemar advocaten vat de […]

Adhemar Advocaten doet mee aan de Open Bedrijvendag.

Op 1 augustus openden we ons nieuwe kantoor op de Corda Campus in Hasselt. De verhuis creëert ruimte voor de verdere groei van het kantoor. Op 1 oktober zetten we de deuren van ons nieuwe kantoor voor u open, samen met heel wat andere bedrijven op Corda Campus. Er is een begeleid traject voorzien dat […]

Het beroep van architect over de grenzen heen

Niet alleen architecten met een Belgisch diploma kunnen in België hun beroep uitoefenen. Ook personen die hun diploma hebben behaald in een ander land hebben dankzij de Europese Beroepskwalificatierichtlijn de mogelijkheid om zich in België te vestigen als architect. Deze Europese richtlijn werd in 2013 versoepeld.  Als een gevolg hiervan paste de federale wetgever de […]