Partners

Jan Roggen

adhemar portret2Jan Roggen (Mol, 1978) is gespecialiseerd in omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) en onteigeningsrecht. Hij staat private en publieke cliënten bij in verband met alle aspecten van omgevingsrecht en onteigening in dossiers met betrekking tot de realisatie van infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkeling en andere publieke en private industriële, commerciële of residentiële projecten. Tevens heeft hij een uitgebreide ervaring op het vlak van het milieurecht, met inbegrip van Europees milieurecht.

Jan Roggen heeft een ruime ervaring met het voeren van procedures voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken.

Jan is licentiaat in de rechten (KULeuven, 2001). Hij behaalde tevens een aanvullend diploma mensenrechten (Facultés Universitaires Saint-Louis, 2005).

Vooraleer hij Adhemar Advocaten oprichtte was Jan senior associate in het departement “Planning & Environment” van Stibbe.

+32 (0)486 51 86 41
janroggen@adhemar-advocaten.be
JJan Roggen LinkedInan Roggen

Stefanie Debeuf

adhemar-portret4Stefanie Debeuf (Soest – Duitsland, 1978) is advocaat en bemiddelaar, gespecialiseerd in het vastgoed- en bouwrecht. Zij begeleidt en adviseert cliënten onder meer bij het opstellen en uitonderhandelen van contracten in het kader van vastgoedtransacties en bouwprojecten. Daarnaast legt zij zich eveneens toe op de advisering van private en publieke entiteiten omtrent de uitvoering van overheidsopdrachten. Indien vereist, staat ze cliënten ook bij in het kader van gerechtelijke procedures voor diverse rechtscolleges. Stefanie beschikt over bijzondere expertise inzake PPS-projecten en bemiddelingstrajecten bij bestuurlijke conflicten.

Stefanie Debeuf is licentiaat in de rechten (VUB, 2002). Zij behaalde tevens het Diplôme d’études spécialisées en droit européen (ULB, 2003). Van 2005 tot 2010 was Stefanie Debeuf praktijkassistente Rechtsmethodologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Sedert 1 september 2015 is zij redactiesecretaris van het Rechtskundig Weekblad.

Vóór haar toetreding tot Adhemar Advocaten was Stefanie Debeuf senior associate bij Stibbe en Lydian te Brussel.

+32 (0)486 69 34 02
stefaniedebeuf@adhemar-advocaten.be
Stefanie Debeuf LinkedIn Stefanie Debeuf

 

Joris De Pauw

joris-0804Joris De Pauw (Rumst, 1980) is gespecialiseerd in omgevingsrecht (stedenbouw en milieurecht) en vastgoedrecht. Hij staat overheidsinstanties, ondernemingen en particulieren bij in dossiers rond project- en gebiedsontwikkeling (zoals advisering en procedures rond ruimtelijke uitvoeringsplannen, vergunningen, en onteigeningen) en adviseert hen met betrekking tot diverse vastgoedcontracten.

Daarnaast bezit hij specifieke expertise inzake het milieurecht, inzonderheid rond afval, milieueffectenrapportage, milieuvergunningen, bodemverontreiniging en duurzame aanbestedingen.

Hij is regelmatig lesgever rond deze thema’s. Joris doceerde recent onder meer aan de Antwerp Management School en voor de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding & Bemiddeling inzake Complexe Investeringen.

Joris is Licentiaat in de rechten (UGent, 2003). Hij rondde tevens een specialisatieopleiding milieurecht af (UGent, 2004).

Voor zijn toetreding tot Adhemar Advocaten was Joris senior associate in het departement “Real Estate, Environment and Regulatory” van Lydian.

Hij wordt aanbevolen voor “Environment” door de Legal 500 (Editie 2014).

+32 (0)473 22 00 16
jorisdepauw@adhemar-advocaten.be